യൂടോക്കിൻ്റെ തുറന്ന് പറച്ചിലിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി എസ്.രാജേന്ദ്രൻ

    മൂന്നാറില്‍ വി.എസിനെതിരെ പറയിപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ. പള്ളിവാസല്‍ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ ഡാമില്‍ രണ്ടര ഏക്കര്‍ ടൂറിസം പദ്ധതിക്കായി നികത്തിയത് അന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്ന എം എം മണിയുടെ ഒത്താശയോടെ.

മൂന്നാറില് വി.എസിനെതിരെ പറയിപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ.
മൂന്നാര് വിഷയത്തില് വി.എസിന് മുന്നിൽ മൂന്നുവട്ടം അക്ഷാരാര്ത്ഥത്തില് ഏത്തമിട്ടു.
മണര്കാട് പാപ്പന്റെ മൂന്നാറിലെ റിസോര്ട്ട് 29.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് സി.പി.എം വാങ്ങി.
മൂന്നാര് ദൗത്യകാലത്ത് എം.എം.മണിയുടെ സഹോദരന് എം.എം.ലംബോദരന് അറസ്റ്റ് പേടിച്ച് ആഫ്രിക്കക്ക് പോയി. എം.എം.മണി പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളം; ആര്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മണി കള്ളം പറയുന്നത്.
പള്ളിവാസല് ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ ഡാമില് രണ്ടര ഏക്കര് ടൂറിസം പദ്ധതിക്കായി നികത്തിയത് അന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്ന എം എം മണിയുടെ ഒത്താശയോടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *