സൗദിയിൽ ഡ്രൈവര്‍ തസ്തികയില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച്‌ വാഹനമോടിക്കാം

കൊച്ചി: സൗദി അറേബ്യയില്‍ ഇനി ഡ്രൈവര്‍ തസ്തികയില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച്‌ വാഹനമോടിക്കാം.ഡ്രൈവര്‍ തസ്തികയില്‍ എത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്കാണ് ഇതിനു അനുമതിയുള്ളത്.പുതിയ നിയമപ്രകാരം മൂന്ന് മാസമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ വാഹനമോടിക്കാൻ ഡ്രൈവര്‍ തസ്തികയില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് അനുമതിയുളളത്.നേരത്തെ സന്ദര്‍ശക വിസയില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു വര്‍ഷം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച്‌ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നു.ഇനി ഡ്രൈവര്‍ തസ്തികയില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് അംഗീകൃത കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നു സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ലൈസൻസ് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്ത് കരുതിയാല്‍ മതി.എതു വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ലൈസൻസാണോ കൈയിലുള്ളത് ആ വിഭാഗത്തിലെ വാഹനമാണ് ഒടിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *