ദേശീയ മെഡിക്കല്‍ കമ്മിഷന്റെ ലോഗോ മാറ്റിയതില്‍ പ്രതിഷേധം

ദേശീയ മെഡിക്കല്‍ കമ്മിഷന്റെ ലോഗോയുടെ നടുവില്‍ ധന്വന്തരിയുടെ കളര്‍ ചിത്രം വലിപ്പത്തില്‍ ചേര്‍ത്തു.ഇന്ത്യ എന്നിടത്ത് ഭാരതം എന്നു മാറ്റിയാണ് പുതിയ ലോഗോ.പുതിയ ലോഗോ രാജ്യത്തെ മതേതര ആശയങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമെന്ന് വിമര്‍ശനം. ധമ്പന്തരി ചിത്രം നേരത്തെ ഉളളതെന്നും വ്യക്തതയുളള ചിത്രമാക്കി മാറ്റിയെന്നും കമ്മിഷന്റെ വിശദീകരണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *