രാജഭക്തി കൊണ്ടല്ല, സ്വന്തം പൈത‍‍ൃകം മനസിലാക്കാൻ;പേരു മാറ്റത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കി….

എറണാകുളം: പേരു മാറ്റത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കി.എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് കൊച്ചി രാജാവായിരുന്ന രാമവർമ്മൻെറ പേര് നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രമേയം പാസാക്കി.പ്രമേയം പാസാക്കിയത് രാജഭക്തി കൊണ്ടെടുത്ത തീരുമാനമല്ലെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ അധിക‍ൃതർ പറയുന്നു.എല്ലാവരും സ്വന്തം പൈത‍‍ൃകം മനസിലാക്കാനാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയതെന്ന് എം അനിൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.രാജസ്വത്ത് വിറ്റ് വികസനം കൊണ്ടുവന്ന രാജാവാണ് രാമവർമ്മയെന്ന് മേയർ പറഞ്ഞു.ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ മുതല്‍ എറണാകുളം വരെയുള്ള റെയില്‍പാത നിര്‍മ്മാണം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കിയത് രാജർഷി രാമവർമ്മനാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പേര് മാറ്റം നിർദ്ദേശിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *