കന്യാകുമാരിയിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

കുലശേഖരം: മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി ഹോസ്റ്റലിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ.അറസ്റ്റിലായത് കുലശേഖരത്തെ സ്വകാര്യ കോളേജ് പ്രൊഫസർ പരമശിവം.അധ്യാപകൻ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കുലശേഖരത്തുള്ള സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി സുകൃത (27) ആണ് ഹോസ്റ്റലിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.അദ്ധ്യാപകരുടെ മാനസിക പീഡനമാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം എന്ന് ആത്മാഹത്യ കുറിപ്പിൽ ഉള്ളതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ ശിവകുമാറിന്റെ മകളാണ് മരിച്ച സുകൃത.കുലശേഖരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ടാം വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *