മഗ്‌സാസെ വാങ്ങി ശൈലജ വളരേണ്ട

    കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ പൊതുവേയും കണ്ണൂർ സിപിഎമ്മിനെ പ്രത്യേകിച്ചും കുരുക്കിയ വിവാദമായിരുന്നു കെ.കെ.ശൈലജയ്ക്ക് കിട്ടിയ മഗ്‌സാസെ പുരസ്കാരം. മന്ത്രിസ്ഥാനം പാ‍ർട്ടി മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ശൈലജയ്ക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. അത്യപൂർവമായി മാത്രം മലയാളികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മഗ്‌സാസെ ശൈലജ നിഷേധിച്ചതും പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടു തന്നെ.

മഗ്‌സാസെ അവാര്‍ഡ് വിവാദം അടഞ്ഞ അധ്യായമെന്ന് എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍
ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത ഒരാളുടെ പേരിലുള്ള
അവാര്‍ഡ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം വാങ്ങുന്നത്
ശരിയല്ല. മഗ്‌സാസെ അവാര്‍ഡ് വാങ്ങി പ്രതിച്ഛായ ഉയര്‍ത്തേണ്ട ആവശ്യം
ശൈലജ ടീച്ചര്‍ക്കില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ വളര്‍ന്ന നേതാവാണ് ശൈലജയെന്നും
ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പറയുന്നു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *