എല്‍ഡിസി ക്ലര്‍ക്ക് പിഎസ് സി വിജ്ഞാപനം ഇന്ന് ; ജനുവരി 3 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ക്ലര്‍ക്ക് (എല്‍ഡിസി) തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം പിഎസ് സി ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.അപേക്ഷകർക്ക് ജനുവരി 3 വരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.പരീക്ഷാത്തീയതി ജനുവരി ഒന്നിന് പ്രഖ്യാപിക്കും.അടുത്തവര്‍ഷം പകുതിയോടെ പരീക്ഷ നടക്കാനാണ് സാധ്യത.റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2025 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് നിലവില്‍ വരും.എസ്‌എസ്‌എല്‍സി.യാണ് പരീക്ഷയ്ക്കുളള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.ഉയര്‍ന്ന യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.കൂടാതെ 18 നും 36നും ഇടയിൽ പ്രായമുളളവർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഇത്തവണ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ഇല്ലാതെയാണ് പരീക്ഷ നടത്തുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *