കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടുനില്‍ക്കും?

യോധ്യ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പങ്കെടുത്തേക്കില്ല.ക്ഷണം കിട്ടിയ പ്രധാന
നേതാക്കള്‍ പോകില്ല.പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമില്ല.സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ പരസ്യ പ്രസ്താവന വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കമാന്‍ഡ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *