62ാം സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തിൻെറ സ്വര്‍ണ കപ്പ് വഹിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

കൊല്ലം: സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തിൻെറ സ്വര്‍ണ കപ്പ് വഹിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം.62ാം സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തിലെ വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന സ്വര്‍ണ കപ്പ് വഹിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം.കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ചാമ്ബ്യൻമാരായ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് കപ്പിന്റെ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്നത്.സ്വര്‍ണ കപ്പ് വഹിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കപ്പിനു സ്വീകരണമൊരുക്കും.നാളെയാണ് കപ്പ് കൊല്ലത്തെത്തുക. കൊല്ലത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്വീകരണമുണ്ട്.വൈകീട്ട് 4.30ന് ഘോഷയാത്ര കടപ്പാക്കട ജങ്ഷനിലെത്തും. 4.40നു നഗര പ്രദക്ഷിണം തുടങ്ങും. 6.30നു ആശ്രാമം മൈതാനത്ത് എത്തിക്കും. തുടര്‍ന്നു ജില്ലാ ട്രഷറിയില്‍ സൂക്ഷിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *