ഭിന്നശേഷിക്കാരനും മാതാവും മാത്രമുള്ള നിർധന കുടുംബം കുടിവെള്ളം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിട്ട് രണ്ടു മാസം

മുക്കം: ഭിന്നശേഷിക്കാരനും മാതാവും മാത്രമുള്ള നിർധന കുടുംബം കുടിവെള്ളം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിട്ട് രണ്ടു മാസം.
കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡ് ഗോതമ്പ റോഡ്
ചേലോട്ട് പറമ്പ് ആയിഷയും ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകനുമാണ് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനുമൊനും വെള്ളമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായത്. പൈപ്പ് വെള്ളത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന കുടുംബമാണിത്.

വാർഡ് മെമ്പർ മുതൽ എം.എൽ.എയുടെവരെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയതാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്രകൃതക്കാരനാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ. വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ടുവരാൻ ശേഷിയില്ലാത്തതിനാൽ കുടിവെള്ളത്തിനു പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും
ആയിഷ പറഞ്ഞു.

റോഡ് നവീകരണത്തിൽ ജലവിതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടിയതാണ് വെള്ളം മുടങ്ങാൻ കാരണമെന്നും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നതായും വാർഡ് മെമ്പർ കോമളവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് വി.ഷം ലൂലത്തും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *