പുലിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം : വനം വകുപ്പ് നേരിട്ട് ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തി

പത്തനംതിട്ട: വകയാറിൽ പുലിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉള്ളതായി അഭ്യൂഹം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് വനം വകുപ്പ് നേരിട്ട് ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തി. കാൽപ്പാടുകൾ പരിശോധിച്ചു. തുടർന്ന് കോന്നി DFO യുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെ സ്ഥലത്ത് ഡ്രോൺ പരിശോധനയും ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ആരംഭിച്ചു.

കോന്നി സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. സാറ്റ് ടവർ, ലക്ഷം വീട് കോളനി, മന്ത്രപ്പാറ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. കോന്നി സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ R ദിൻഷ്, ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ എ.അഭിലാഷ് , ദിലീപ് ആർ.നായർ, കെ. എം. രഞ്ജിത്ത്, വാച്ചർ മഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *