സൽമാൻ ഖാൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

വീട്ടിലിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സന്തോഷമാണ്. അത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണെങ്കിൽ ഏറെ സംതൃപ്തി. സൽമാൻ ഖാൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ചിത്രമാണിപ്പോൾ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്.

വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം രുചികരമാണ്, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം പങ്കിട്ടു കഴിക്കുന്നതും വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിനു രുചികൂട്ടുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. സൽമാൻ ഖാനും സഹോദരൻ അർബാസ് ഖാനും അമ്മ ഹെലനൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിൽ.

ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ രുചികരമാണ് വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കഴിക്കുന്നത് എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രം വൈറലായത്, മേശയിലെ വിഭവ സമൃദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചവർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ വിഭവങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടുണ്ട് എന്നും വിമർശിക്കുന്നു. മക്കൾ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ ചിത്രം ഇത്ര ജനപ്രിയമാകാൻ കാരണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *