സലാറിനും മുന്നില്‍ നേര്

    സലാറിനും മുന്നില്‍ നേര്..ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫീസിലെ ക്ലാഷ് റിലീസുകളാണ് പ്രഭാസിന്റെ സലാറും ഷാരുഖ് ഖാന്റെ ഡങ്കിയും. ഇത് വലിയ വാര്‍ത്തയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെക്ക് വരുമ്പോള്‍ സലാറും മോഹന്‍ലാല്‍-ജിത്തു ജോസഫ് ചിത്രം നേരും തമ്മിലാണ് ക്ലാഷ് റിലീസ്.എല്ലാക്കാലത്തും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനാണ് മോഹന്‍ലാല്‍.

ലാറിനും മുന്നില്‍ നേര്..ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫീസിലെ ക്ലാഷ് റിലീസുകളാണ് പ്രഭാസിന്റെ സലാറും ഷാരുഖ് ഖാന്റെ ഡങ്കിയും. ഇത് വലിയ വാര്‍ത്തയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെക്ക് വരുമ്പോള്‍ സലാറും മോഹന്‍ലാല്‍-ജിത്തു ജോസഫ് ചിത്രം നേരും തമ്മിലാണ് ക്ലാഷ് റിലീസ്.എല്ലാക്കാലത്തും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനാണ് മോഹന്‍ലാല്‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *