ഓസ്കാർ അവാർഡിൽ ഇടം തേടി ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങൾ

ഓസ്കാർ അവാർഡിൽ ഇടം തേടി ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങൾ . ‘ഛെല്ലോ ഷോ’, ‘ആർആർആർ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് ഓസ്‍കറിന് മത്സരിക്കാനുള്ള പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്ഥാനം നേടിയത്.

തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാമത് ഓസ്‍കർ അവാർഡിനുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ. രാജമൗലിയുടെ ആർ ആർ ആർ പാൻ നളിൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ‘ഛെല്ലോ ഷോ’ എന്നി ചിത്രങ്ങളാണ് ഓസ്കാർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് . ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യഗിക എൻട്രിയായ ‘ഛെല്ലോ ഷോ’ മികച്ച വിദേശ ഭാഷ ചിത്രത്തിന്റെ അവാർഡിനുള്ള ചുരുക്കപട്ടികയിലാണ് അവസാന പതിനഞ്ചിൽ ഇടംനേടിയത്. ‘ആർആർആർ’ മികച്ച ഒറിജിനൽ സോംഗ് കാറ്റഗറിലെ മത്സരത്തിനാണ് പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് .

‘നാട്ടു നാട്ടു’ എന്ന ഹിറ്റ് ഗാനമാണ് മികച്ച ഒറിജിനൽ സ്‍കോർ കാറ്റഗറിക്കുള്ള ഓസ്‍കർ അവാർഡിന് മത്സരിക്കുന്ന അവസാന പതിനഞ്ചിൽ ഇടംനേടിയിരിക്കുന്നത്. എം എം കീരവാണിയാണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്. 1200 കോടി രൂപയിൽ അധികം ചിത്രം കളക്ഷൻ നേടിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ ജപ്പാനിലും റിലീസ് ചെയ്‍ത ചിത്രം മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *