” ദിലീപിന് മുൻപേ മലയാള സിനിമയിൽ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞയാളാണ് ഞാൻ ” – ലാൽ ജോസ്

    " ദിലീപിന് മുൻപേ മലയാള സിനിമയിൽ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞയാളാണ് ഞാൻ " - ലാൽ ജോസ് Interview with team Oru Bharatha Sarkar Ulpannam Subish Sudhi, Shelly, Gouri G Kishan, Aju Vargheese, Vineeth Vasudev, Jaffer Idukki, Lal jose