മൈക്കിനോട് മാത്രം എന്താ ഇത്ര ദേഷ്യം….

    ബേഡഡുക്ക സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കെട്ടിട ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെ അനൗണ്‍സ്‌മെന്റ് തടസം നേരിട്ടതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വേദിയില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. പല് തവണയായി മൈക്ക് വിഷയത്തില്‍ പിണറായി വിജയന് വലിയ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ നിലപാടുകള്‍ പാര്‍ട്ടിക്കും സര്‍ക്കാരിനും ദോഷം ചെയ്യുമോ...

ബേഡഡുക്ക സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കെട്ടിട ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെ അനൗണ്‍സ്‌മെന്റ് തടസം നേരിട്ടതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വേദിയില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. പല് തവണയായി മൈക്ക് വിഷയത്തില്‍ പിണറായി വിജയന് വലിയ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ നിലപാടുകള്‍ പാര്‍ട്ടിക്കും സര്‍ക്കാരിനും ദോഷം ചെയ്യുമോ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *