കോൺ​​ഗ്രസ് നിർണായക ശക്തിയായി മാറും: കെ.സുധാകരൻ

    കോൺഗ്രസും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞതായി കണ്ണൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ.സുധാകരൻ. കോൺഗ്രസിനും എനിക്കും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റ് നേടും. ഇന്ത്യാ മുന്നണി നിർണായക ശക്തിയായി മാറും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പോരാട്ടത്തിന് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്നും കെ.സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *