പുത്തന്‍ പാമ്പന്‍ പാലം: നിര്‍മ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തില്‍

    ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ധനുഷ്‌കോടിക്കും രാമേശ്വരത്തിനും സവിശേഷ സ്ഥാനമുണ്ട്. 1914 ലാണ് മണ്ഡപത്തെയും രാമേശ്വരത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടല്‍പാലം വരുന്നത്......