തീയേറ്റര്‍ കുലുക്കി ഭ്രമയുഗം

    ഒറ്റവാക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു ഗംഭീര ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് പടം വേഷം അതേതായാലും ഇവിടെ ഭദ്രം...