മാധ്യമങ്ങള്‍ നന്നാവില്ല: പിണറായി വിജയന്‍

മാധ്യമങ്ങള്‍ നന്നാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തനിക്കില്ലന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ സത്യവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.മാധ്യമങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ അസത്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങള്‍ വിവേചനപൂര്‍വ്വം കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കും. മുഖാമുഖത്തിന് ആളേക്കൂട്ടാന്‍ പെടാപ്പാട് പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ജനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കുറയ്ക്കാനാണ് പാട് പെടുന്നത്. ചിലര്‍ മുഖാമുഖത്തിനെതിരെ വാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *