കടുത്ത ഡീഗ്രേഡിംഗാണ് നടക്കുന്നത്

ടുത്ത ഡീഗ്രേഡിംഗാണ് നടക്കുന്നത്..സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന് നേരെ കടുത്ത സൈബര്‍ ആക്രമണം നടക്കുന്നത്.കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലൈക്കോട്ടെ വാലിബന്റെ പുതിയ ഒരു പോസ്റ്റര്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റര്‍ വച്ചു കൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിന് നേരെ സൈബര്‍ അക്രമണം നടക്കുന്നത്….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *